Αρχείο κατηγορίας ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Α.Μ.Ε.Α.

Πρόγραμμα ΔΒΜ ατόμων με βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης σε κοινωνικές δεξιότητες

Πρόγραμμα ΔΒΜ ατόμων με βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης σε κοινωνικές δεξιότητες

Η εκπαιδευτική δράση «Πρόγραμμα ΔΒΜ ατόμων με βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης σε κοινωνικές δεξιότητες», ξεκίνησε στις 18 Νοεμβρίου 2014 και θα ολοκληρωθεί στις 30 Απριλίου 2015. Η συνολική διάρκεια της δράσης είναι 250 ώρες ανά θεματική ενότητα.

Οι εκπαιδευτές – γυμναστής και λογοθεραπευτής (Ε.Σ.Α.μεΑ) λειτουργούν υποστηρικτικά στο ήδη υπάρχον πρόγραμμα του Κέντρου και σε συνεργασία με τους εκπαιδευτές του κέντρου, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των εκπαιδευομένων και η ενσωμάτωση των νέων εκπαιδευτών στο πλαίσιο.

Πρόγραμμα ΕΚΟ Ξυλοκοπτικής – Ξυλουργικής

Πρόγραμμα ΕΚΟ Ξυλοκοπτικής – Ξυλουργικής

Το Εξειδικευμένο Κέντρο «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» υλοποιεί προγράμματα παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών στα πλαίσια του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», Άξονας Προτεραιότητας 10, Πράξη 1:

«Παρεμβάσεις υπερ ευπαθών κοινωνικά ομάδων από πιστοποιημένα Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ) και απεξαρτημένων ατόμων ή ατόμων υπό απεξάρτηση, καθώς και από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), στις 8 περιφέρειες συγκλίσεις».

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • 100 ώρες προκατάρτισης σε βασικές κοινωνικές δεξιότητες που διευκολύνουν την παρακολούθηση της κατάρτισης και συμβάλουν στην κοινωνική και επαγγελματική ενσωμάτωση
  • 135 ώρες θεωρητική κατάρτιση για την απόκτηση γνώσεων σχετικών με την εκμάθηση της ειδικότητας
  • 315 ώρες πρακτική άσκηση, σε πιστοποιημένο από το ΕΚΕΠΙΣ εργαστήριο του Κέντρου μας, για να δοθεί η δυνατότητα στους καταρτιζόμενους σε συνθήκες που προσεγγίζουν τις πραγματικές να εφαρμόσουν στην πράξη τις γνώσεις που αποκτούν στη θεωρία.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι καταρτιζόμενοι μαθαίνουν να χρησιμοποιούν επαγγελματικά μηχανήματα (π.χ. κορδέλα, γωνιάστρα – τεμαχιστή). Μαθαίνουν επίσης τη χρήση τρυπανιού (τεχνική τρυπήματος ανάλογα με τον τύπο).

Οι καταρτιζόμενοι, έχοντας εκπαιδευτεί στο εν λόγω πρόγραμμα, μπορούν να ανταποκριθούν σε μία ευρεία γκάμα εργασιών, ως βοηθοί στην χρήση τόρνου, σε επαγγελματικά μηχανήματα και στην κατασκευή επίπλων πρακτικής ή διακοσμητικής φύσεως.

construction-workshop-03 construction-workshop-02 construction-workshop-01

Πρόγραμμα ΕΚΟ Γραφικών Τεχνών – Βιβλιοδεσίας

Πρόγραμμα ΕΚΟ Γραφικών Τεχνών – Βιβλιοδεσίας

Το Εξειδικευμένο Κέντρο «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» υλοποιεί προγράμματα παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών στα πλαίσια του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», Άξονας Προτεραιότητας 10, Πράξη 1: «Παρεμβάσεις υπερ ευπαθών κοινωνικά ομάδων από πιστοποιημένα Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ) και απεξαρτημένων ατόμων ή ατόμων υπό απεξάρτηση, καθώς και από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), στις 8 περιφέρειες συγκλίσεις».

 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • 100 ώρες προκατάρτισης σε βασικές κοινωνικές δεξιότητες που διευκολύνουν την παρακολούθηση της κατάρτισης και συμβάλουν στην κοινωνική και επαγγελματική ενσωμάτωση
  • 135 ώρες θεωρητική κατάρτιση για την απόκτηση γνώσεων σχετικών με την εκμάθηση της ειδικότητας
  • 315 ώρες πρακτική άσκηση, σε πιστοποιημένο από το ΕΚΕΠΙΣ εργαστήριο του Κέντρου μας, για να δοθεί η δυνατότητα στους καταρτιζόμενους σε συνθήκες που προσεγγίζουν τις πραγματικές να εφαρμόσουν στην πράξη τις γνώσεις που αποκτούν στη θεωρία.

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι καταρτιζόμενοι μαθαίνουν τη διαδικασία αναπαραγωγής αντιτύπων κειμένου, καθώς και τη διαδικασία παραγωγής του εντύπου (προεκτύπωση, εκτύπωση, βιβλιοδεσία). Μαθαίνουν επίσης τον χειρισμό μηχανών: θερμοκόλληση, σπιράλ, πλαστικοποίηση.

Οι καταρτιζόμενοι, έχοντας εκπαιδευτεί στο εν λόγω πρόγραμμα, μπορούν να ανταποκριθούν σε μία ευρεία γκάμα εργασιών, ως βοηθοί στο ράψιμο βιβλίου, καθώς και στην χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (κείμενο, σχέδιο, εκτύπωση, αναπαραγωγή).

 

book-bindind-workshop-02 book-bindind-workshop-05 book-bindind-workshop-04

Πρόγραμμα ΕΚΟ Κηπουρικής – Ανθοκομίας

Πρόγραμμα ΕΚΟ Κηπουρικής – Ανθοκομίας

Το Εξειδικευμένο Κέντρο «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» υλοποιεί προγράμματα παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών στα πλαίσια του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», Άξονας Προτεραιότητας 10, Πράξη 1: «Παρεμβάσεις υπερ ευπαθών κοινωνικά ομάδων από πιστοποιημένα Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ) και απεξαρτημένων ατόμων ή ατόμων υπό απεξάρτηση, καθώς και από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), στις 8 περιφέρειες συγκλίσεις».

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • 100 ώρες προκατάρτισης σε βασικές κοινωνικές δεξιότητες που διευκολύνουν την παρακολούθηση της κατάρτισης και συμβάλουν στην κοινωνική και επαγγελματική ενσωμάτωση
  • 135 ώρες θεωρητική κατάρτιση για την απόκτηση γνώσεων σχετικών με την εκμάθηση της ειδικότητας
  • 315 ώρες πρακτική άσκηση, σε πιστοποιημένο από το ΕΚΕΠΙΣ εργαστήριο του Κέντρου μας, για να δοθεί η δυνατότητα στους καταρτιζόμενους σε συνθήκες που προσεγγίζουν τις πραγματικές να εφαρμόσουν στην πράξη τις γνώσεις που αποκτούν στη θεωρία

Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι καταρτιζόμενοι μαθαίνουν για τις ανάγκες και τους τρόπους συντήρησης φυτών, για τα λιπάσματα και τα φάρμακα στη θρέψη και φυτοπροστασία. Μαθαίνουν, επίσης, για τα είδη φυτών, την καλλιέργεια στο λαχανόκηπο και την εγκατάσταση – συντήρηση χλοοτάπητα.

Οι καταρτιζόμενοι, έχοντας εκπαιδευτεί στο εν λόγω πρόγραμμα, μπορούν να ανταποκριθούν σε μία ευρεία γκάμα εργασιών, ως βοηθοί στη χρήση γεωργικών εργαλείων και μηχανημάτων, καθώς και στη συντήρηση διακοσμητικού φράχτη (μπορντούρα).

gardening-workshop-05 gardening-workshop-04 gardening-workshop-02