Αρχείο κατηγορίας ΚΔΑΠ

Προγράμματα ΚΔΑΠμεΑ στα πλαίσια της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2020 – 2021»

 

Πάτρα, 17/09/2020

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνεχίζονται και για την καινούργια εκπαιδευτική χρονιά στο Θ.Π.Κ. «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» τα προγράμματα στην δομή  ΚΔΑΠμεΑ  «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» στα πλαίσια της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2020 – 2021».

Στο πρόγραμμα του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠμεΑ) συμμετέχουν άτομα με νοητική υστέρηση, κινητικές και συνοδές αναπηρίες τα οποία προέρχονται  από τον Δήμο Πατρέων και όμορους Δήμους. Απευθύνεται σε  δικαστικούς συμπαραστάτες ατόμων με αναπηρία.

Η υπηρεσία προσφέρεται δωρεάν σε όλα τα στάδια υλοποίησης (μετακίνηση ωφελουμένων, σίτιση, δημιουργική απασχόληση, ψυχαγωγία κλπ). Λειτουργεί πέντε εργάσιμες μέρες την εβδομάδα (από Δευτέρα έως Παρασκευή) από Σεπτέμβριο μέχρι και Ιούλιο εκτός των επισήμων εορτών και αργιών, σε πρωινή και απογευματινή βάρδια.

Το Θ.Π.Κ. Η ΜΕΡΙΜΝΑ διαθέτει άριστα εξειδικευμένο επιστημονικό και λοιπό υποστηρικτικό προσωπικό για την λειτουργία του ΚΔΑΠμεΑ, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που  έχουν τεθεί  από την ΕΕΤΑΑ Α.Ε.

Φιλοδοξία μας είναι η υπηρεσία ΚΔΑΠμεΑ να αποτελέσει την συνέχεια  μιας πραγματικά ποιοτικής προσφοράς  προς τα άτομα με νοητική υστέρηση και συνοδές αναπηρίες ακόμα και υπό τις δυσμενείς σημερινές συνθήκες. Στο Κέντρο μας τηρούνται όλα τα μέτρα προστασίαςοι εργαζόμενοι έχουν υποβληθεί σε Covid-19 Test, πραγματοποιείται καθημερινή θερμομέτρηση και γενικά τηρούνται όλα τα οριζόμενα από τις σχετικές εγκυκλίους των συναρμόδιων Υπουργείων, προκειμένου να διασφαλισθεί η υγεία των ωφελουμένων, των εργαζομένων και εν τέλει του κοινωνικού συνόλου.

Η εν λόγω δράση υλοποιείται μετά από σχετική Πρόσκληση της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.) με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα  πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και δια βίου μάθησης»  και των 13 Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,

Η Πρόεδρος               Ο Γραμματέας

Γεωργία Κοκκίνου                 Θεοφάνης Μαγιώνος

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Συνεχίζονται και για την καινούργια εκπαιδευτική χρονιά 2020-2021 τα προγράμματα στις δομές: Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔ-ΗΦ) και ΚΔΑΠμεΑ «Η ΜΕΡΙΜΝΑ».

 

Πάτρα, 17/09/2020

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Συνεχίζονται και για την καινούργια εκπαιδευτική χρονιά στο  Θ.Π.Κ. «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» τα προγράμματα στις δομές: Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔ-ΗΦ) και ΚΔΑΠμεΑ  «Η ΜΕΡΙΜΝΑ».

Στα προγράμματα του  Κέντρου συμμετέχουν  άτομα με νοητική υστέρηση,  κινητικές και συνοδές αναπηρίες, τα οποία προέρχονται από τον Δήμο Πατρέων και όμορους Δήμους αλλά και από περιοχές όλης της Δυτικής Ελλάδας.

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται αφορούν στην δημιουργική απασχόληση,  εκπαίδευση, εργοθεραπεία, φυσικοθεραπεία, ψυχαγωγία κλπ)  πέντε εργάσιμες μέρες την εβδομάδα (από Δευτέρα έως Παρασκευή) από Σεπτέμβριο μέχρι και Ιούλιο εκτός των επισήμων εορτών και αργιών, σε πρωινή και απογευματινή βάρδια.

Στο Κέντρο μας τηρούνται όλα τα μέτρα προστασίας, οι εργαζόμενοι έχουν υποβληθεί σε  Covid-19 Test , πραγματοποιείται καθημερινή θερμομέτρηση  και γενικά τηρούνται όλα τα οριζόμενα από τις σχετικές εγκυκλίους των συναρμόδιων Υπουργείων προκειμένου να διασφαλισθεί η υγεία των ωφελουμένων, των εργαζομένων και εν τέλει του κοινωνικού συνόλου.

Για πληροφορίες και αιτήσεις για νέες εγγραφές απαιτείται προηγούμενη συνεννόηση με την Κοινωνική Υπηρεσία.  Για ορισμό ραντεβού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα : 2610221946 και 2610272988 – εσωτ. 2, καθημερινά και ώρες 08:00-13:00.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,

Η Πρόεδρος               Ο Γραμματέας

Γεωργία Κοκκίνου                 Θεοφάνης Μαγιώνος

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Δελτίο Τύπου – Πρόγραμμα ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ του ΚΔΑΠΜΕΑ ΣΤΗ «ΜΕΡΙΜΝΑ»

   

 

Πάτρα, 24/9/2019

Αρ. πρωτ. 1205

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

            Συνεχίζονται και για την καινούργια εκπαιδευτική χρονιά στο Θ.Π.Κ. «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» τα προγράμματα στις δομές ΚΔΑΠμεΑ στα πλαίσια της Δράσης  «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2019-2020».

Στο πρόγραμμα του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠμεΑ) συμμετέχουν άτομα με νοητική υστέρηση,  κινητική και συνοδές αναπηρίες τα οποία προέρχονται από τον Δήμο Πατρέων και όμορους Δήμους. Απευθύνεται σε μητέρες και δικαστικούς συμπαραστάτες  ατόμων με αναπηρία.

Η υπηρεσία προσφέρεται δωρεάν σε όλα τα στάδια υλοποίησης (μετακίνηση ωφελουμένων, σίτιση,  δημιουργική απασχόληση,  ψυχαγωγία κλπ). Λειτουργεί  πέντε εργάσιμες μέρες την εβδομάδα (από Δευτέρα έως Παρασκευή) από Σεπτέμβριο μέχρι και Ιούλιο εκτός των επισήμων εορτών και αργιών, σε πρωινή και απογευματινή βάρδια.

Το Θ.Π.Κ. «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» διαθέτει άριστα εξειδικευμένο επιστημονικό και λοιπό υποστηρικτικό προσωπικό για την λειτουργία του ΚΔΑΠμεΑ, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που  έχουν τεθεί  από την ΕΕΤΑΑ Α.Ε.

Φιλοδοξία μας είναι η υπηρεσία ΚΔΑΠμεΑ να αποτελέσει την συνέχεια  μιας πραγματικά ποιοτικής προσφοράς προς τα άτομα με νοητική υστέρηση και συνοδές αναπηρίες

Η εν λόγω δράση υλοποιείται μετά από σχετική Πρόσκληση της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.) με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα  πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και δια βίου μάθησης»  και των 13 Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,

Η Πρόεδρος                           Ο Γραμματέας

Γεωργία Κοκκίνου                Θεοφάνης Μαγιώνος

ΚΔΑΠ – μεΑ

ΚΔΑΠ – μεΑ

Έχουν συντονιστεί, διεκπεραιωθεί και συνεχίζουν έως και σήμερα τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρίες (ΚΔΑΠ – μεΑ). Τα ΚΔΑΠμεΑ λειτουργούν πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα, ενώ διακόπτουν την λειτουργία τους κατά τις επίσημες αργίες και κατά τις αργίες λόγω εορτασμού εθνικού ή τοπικού γεγονότος. Στο Θ.Π.Κ «Η Μέριμνα», λειτουργούν: τα «ΚΔΑΠμεΑ Θ.Π.Κ. Η Μέριμνα» και «ΚΔΑΠμεΑ Χρυσοβιτσάνου» σε πρωινή (07:00 – 15:00) και απογευματινή (13:00 – 21:00) βάρδια.

Στα ΚΔΑΠμεΑ παρέχονται ψυχαγωγικές, υποστηρικτικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Πιο συγκεκριμένα, στόχος της λειτουργίας του κέντρου είναι η δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, η ανάπτυξη δεξιοτήτων, η κοινωνικοποίηση, η καλλιέργεια συνεργατικού πνεύματος, η στήριξη-συμβουλευτική ατόμων και των οικογενειών τους, η βελτίωση της ποιότητας ζωής των παιδιών / εφήβων με αναπηρίες και των οικογενειών τους, με τη συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές εξόδους και εκδρομές, εκθέσεις και παζάρια με δημιουργίες των ΑμεΑ και άλλες εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρα.

 

Η χρηματοδότηση της λειτουργίας του ΚΔΑΠμεΑ από την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. προσφέρει σημαντική βοήθεια για την λειτουργία του Κέντρου και συντελεί στην αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τα άτομα που εξυπηρετούνται.