Αρχείο κατηγορίας ΚΔΗΦ

Συνεχίζονται και για την καινούργια εκπαιδευτική χρονιά 2020-2021 τα προγράμματα στις δομές: Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔ-ΗΦ) και ΚΔΑΠμεΑ «Η ΜΕΡΙΜΝΑ».

 

Πάτρα, 17/09/2020

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Συνεχίζονται και για την καινούργια εκπαιδευτική χρονιά στο  Θ.Π.Κ. «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» τα προγράμματα στις δομές: Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔ-ΗΦ) και ΚΔΑΠμεΑ  «Η ΜΕΡΙΜΝΑ».

Στα προγράμματα του  Κέντρου συμμετέχουν  άτομα με νοητική υστέρηση,  κινητικές και συνοδές αναπηρίες, τα οποία προέρχονται από τον Δήμο Πατρέων και όμορους Δήμους αλλά και από περιοχές όλης της Δυτικής Ελλάδας.

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται αφορούν στην δημιουργική απασχόληση,  εκπαίδευση, εργοθεραπεία, φυσικοθεραπεία, ψυχαγωγία κλπ)  πέντε εργάσιμες μέρες την εβδομάδα (από Δευτέρα έως Παρασκευή) από Σεπτέμβριο μέχρι και Ιούλιο εκτός των επισήμων εορτών και αργιών, σε πρωινή και απογευματινή βάρδια.

Στο Κέντρο μας τηρούνται όλα τα μέτρα προστασίας, οι εργαζόμενοι έχουν υποβληθεί σε  Covid-19 Test , πραγματοποιείται καθημερινή θερμομέτρηση  και γενικά τηρούνται όλα τα οριζόμενα από τις σχετικές εγκυκλίους των συναρμόδιων Υπουργείων προκειμένου να διασφαλισθεί η υγεία των ωφελουμένων, των εργαζομένων και εν τέλει του κοινωνικού συνόλου.

Για πληροφορίες και αιτήσεις για νέες εγγραφές απαιτείται προηγούμενη συνεννόηση με την Κοινωνική Υπηρεσία.  Για ορισμό ραντεβού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα : 2610221946 και 2610272988 – εσωτ. 2, καθημερινά και ώρες 08:00-13:00.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,

Η Πρόεδρος               Ο Γραμματέας

Γεωργία Κοκκίνου                 Θεοφάνης Μαγιώνος

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Οριστικός Πίνακας Επιλογής Ωφελουμένων ΚΔΗΦ 2020-2021

    

 

 Πάτρα, 15/09/2020

       Αρ. πρωτ .: 702

Οριστικός Πίνακας Επιλογής Ωφελουμένων για την Πράξη
«ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ
ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΚΔΗΦ)
Η ΜΕΡΙΜΝΑ»

 

Η Πρόεδρος Δ.Σ.

Γεωργία Κοκκίνου

Προσωρινός Πίνακας Επιλογής Ωφελουμένων ΚΔΗΦ 2020-2021

 

 Πάτρα, 11/9/2020

       Αρ. πρωτ .: 689

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Σε συνέχεια της από 28/8/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΚΔΗΦ) Η ΜΕΡΙΜΝΑ», που θα υλοποιήσει το Θεραπευτικό Παιδαγωγικό Κέντρο Ατόμων με Νοητική Υστέρηση «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού  Προγράμματος  «Δυτική Ελλάδα», Άξονας Προτεραιότητας 4 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων» – Πράξη: «Κέντρα Διημέρευσης  – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΗΦ)», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, μετά την  με αριθμό 3991/26-09-2016 απόφαση του κ. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ:ΩΩΡΤ7Λ6-Ο6Λ)  σχετικά με την ένταξη της Πράξης «Κέντρα Διημέρευσης  – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΗΦ) ‘Η ΜΕΡΙΜΝΑ’» με Κωδικό ΟΠΣ 5002014 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», δημοσιεύεται σήμερα Ο ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ των ωφελουμένων και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν εγγράφως τις ενστάσεις τους έως και την 15η Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 12:30, στα γραφεία του Κέντρου στο Άλσος Γηροκομείου Πατρών.

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,

Η Πρόεδρος

Γεωργία Κοκκίνου

Δελτίο Τύπου – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» ΣΤΗ «ΜΕΡΙΜΝΑ»

  

 

 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ

                      «Η ΜΕΡΙΜΝΑ»

ΑΛΣΟΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ, 263 31 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2610 272988 και 2610 221946

FAX: 2610 270636

E– Mailmerimna.patras@yahoo.gr

Websitewww.merimnapatras.gr

 

 Πάτρα, 03/10/2019

                                                                                                           Αρ.πρωτ .:  1250

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνεχίζεται και για την νέα εκπαιδευτική χρονιά η υλοποίηση του Υποέργου «Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία» που υλοποιείται από το Θεραπευτικό Παιδαγωγικό Κέντρο Πατρών Ατόμων με Νοητική Υστέρηση «Η ΜΕΡΙΜΝΑ», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα», Άξονας Προτεραιότητας 4 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων» – Πράξη: «Κέντρα Διημέρευσης  – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΗΦ)», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης ορίζεται  από 12/12/2016 έως 30/11/2019 και ήδη έχει εγκριθεί η παράτασή του για τρία επιπλέον έτη. Ο προϋπολογισμός της πράξης για την πρώτη τριετία, η οποία και ολοκληρώνεται στο τέλος του Νοεμβρίου, είναι 396.000,00 €.

Το Υποέργο έχει ως αντικείμενο, την παροχή υπηρεσιών διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας, σε 15 ωφελούμενους/ες. Για την επίτευξη των ανωτέρω, διενεργήθηκε η διαδικασία επιλογής ωφελουμένων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα κατόπιν της οποίας, εντάχθηκαν στο πρόγραμμα 15 ωφελούμενοι με κύρια διάγνωση Νοητική Υστέρηση. Εξ αυτών , 8  άντρες και 7 γυναίκες.

Για την υλοποίησή του απασχολείται το απαιτούμενο εξειδικευμένο προσωπικό με τις κάτωθι ειδικότητες :   Ιατρός – Ψυχίατρος, Κοινωνική λειτουργός, Ψυχολόγος, Εργοθεραπευτής, Φυσικοθεραπευτής, Λογοθεραπευτής, Γυμναστής, Νοσηλευτής βοηθός, μεταφορέας ασθενών, Οδηγός, Συνοδός, Διοικητικό-Βοηθητικό προσωπικό, και επιπλέον υποστηρικτικές ειδικότητες, όπως εκπαίδευση σε Η/Υ, μουσικοκινητική αγωγή, κλπ.

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των εκπαιδευτικών και θεραπευτικών προγραμμάτων, όσο και η παρακολούθηση της προόδου των ωφελούμενων, βασίστηκε αρχικά στην ατομική αξιολόγηση και στην μετέπειτα δημιουργία εξατομικευμένου προγράμματος, δίνοντας έμφαση στις δυνατότητες/ ικανότητες του ατόμου, στα ενδιαφέροντά του και στις προτιμήσεις του.

Για κάθε ωφελούμενο, η Διεπιστημονική Ομάδα, κατάρτισε εξατομικευμένο πρόγραμμα, στο οποίο καταγράφηκε η κατάσταση της υγείας και της λειτουργικότητάς του, οι δυνατότητες και ανάγκες του και εκπονήθηκαν οι βραχυπρόθεσμοι και οι μακροπρόθεσμοι στόχοι, σε συνεργασία με τους ίδιους τους ωφελούμενους και τους γονείς τους.

Οι δράσεις και υπηρεσίες του Κέντρου Διημέρευσης & Ημερήσιας Φροντίδας βασίζονται στον  Κοινωνικό, Υποστηρικτικό, Εκπαιδευτικό, Ψυχαγωγικό και Δημιουργικό τομέα.

Με στόχο μια αποτελεσματική πολιτική ένταξης, το Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας του ΘΠΚ «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» υλοποιεί  και συμμετέχει  σε πληθώρα δράσεων που περιλαμβάνουν εξόδους στην πόλη, εκδρομές, επισκέψεις από και σε σχολεία και λοιπούς φορείς του χώρου μας, επισκέψεις σε θέατρα / κινηματογράφο, εκδηλώσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού καθώς και ψυχαγωγικές δράσεις / εκδηλώσεις.

Η Πρόεδρος Δ.Σ.                          O Γενικός Γραμματέας

Γεωργία Κοκκίνου                              Θεοφάνης Μαγιώνος

Οριστικός Πίνακας Επιλογής Ωφελουμένων για την Πράξη«ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΚΔΗΦ) Η ΜΕΡΙΜΝΑ»

 

Πάτρα, 04/10/2019

       Αρ. πρωτ .:  1255

 

Οριστικός Πίνακας Επιλογής Ωφελουμένων για την Πράξη «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΚΔΗΦ) Η ΜΕΡΙΜΝΑ»

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΑΜΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
1 Α.Ι. 16058903135 62
2 Ε.Α. 21037601875 60

 

Προσωρινός Πίνακας Επιλογής Ωφελουμένων

         

 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ

                      «Η ΜΕΡΙΜΝΑ»

ΑΛΣΟΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ, 263 31 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2610 272988 και 2610 221946

FAX: 2610 270636

E- Mail: merimna.patras@yahoo.gr

Website: www.merimna-patras.gr

 

 

Πάτρα, 30/9/2019

       Αρ. πρωτ .:  1238

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

 

Σε συνέχεια της από 23/9/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΚΔΗΦ) Η ΜΕΡΙΜΝΑ», που θα υλοποιήσει το Θεραπευτικό Παιδαγωγικό Κέντρο Ατόμων με Νοητική Υστέρηση «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού  Προγράμματος  «Δυτική Ελλάδα», Άξονας Προτεραιότητας 4 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων» – Πράξη: «Κέντρα Διημέρευσης  – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΗΦ)», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, μετά την  με αριθμό 3991/26-09-2016 απόφαση του κ. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ:ΩΩΡΤ7Λ6-Ο6Λ)  σχετικά με την ένταξη της Πράξης «Κέντρα Διημέρευσης  – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΗΦ) ‘Η ΜΕΡΙΜΝΑ’» με Κωδικό ΟΠΣ 5002014 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», δημοσιεύεται σήμερα Ο ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ των ωφελουμένων και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν εγγράφως τις ενστάσεις τους έως και την 2η Οκτωβρίου 2019 και ώρα 12:30, στα γραφεία του Κέντρου στο Άλσος Γηροκομείου Πατρών.

 

 

 Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΑΜΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
1 Α.Ι. 16058903135 62
2 Ε.Α. 21037601875 60

 

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

1 Α.Α. 12096705053  30

 

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ

1 Π.Θ. 04108302722  60

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,

Η Πρόεδρος

Γεωργία Κοκκίνου