Αρχείο κατηγορίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού Πρόγραμμα Άθλησης Για Όλους (ΠΑγΟ)

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού Πρόγραμμα Άθλησης Για Όλους (ΠΑγΟ)

Το Πρόγραμμα Άθλησης Για Όλους (ΠΑγΟ) υλοποιείται την περίοδο 2014 – 2015, έως πιο συγκεκριμένα 31/07/2015. Για το εβδομαδιαίο πρόγραμμα ποδηλασίας απασχολείται στο χώρο του Κέντρου ένας πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής, για ένα 3ωρο. Το πρόγραμμα καλύπτει το σύνολο (100%) της δαπάνης για τη μισθοδοσία.

Πρόγραμμα ΔΒΜ ατόμων με βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης σε κοινωνικές δεξιότητες

Πρόγραμμα ΔΒΜ ατόμων με βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης σε κοινωνικές δεξιότητες

Η εκπαιδευτική δράση «Πρόγραμμα ΔΒΜ ατόμων με βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης σε κοινωνικές δεξιότητες», ξεκίνησε στις 18 Νοεμβρίου 2014 και θα ολοκληρωθεί στις 30 Απριλίου 2015. Η συνολική διάρκεια της δράσης είναι 250 ώρες ανά θεματική ενότητα.

Οι εκπαιδευτές – γυμναστής και λογοθεραπευτής (Ε.Σ.Α.μεΑ) λειτουργούν υποστηρικτικά στο ήδη υπάρχον πρόγραμμα του Κέντρου και σε συνεργασία με τους εκπαιδευτές του κέντρου, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των εκπαιδευομένων και η ενσωμάτωση των νέων εκπαιδευτών στο πλαίσιο.

Πρόγραμμα ΕΚΟ Ξυλοκοπτικής – Ξυλουργικής

Πρόγραμμα ΕΚΟ Ξυλοκοπτικής – Ξυλουργικής

Το Εξειδικευμένο Κέντρο «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» υλοποιεί προγράμματα παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών στα πλαίσια του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», Άξονας Προτεραιότητας 10, Πράξη 1:

«Παρεμβάσεις υπερ ευπαθών κοινωνικά ομάδων από πιστοποιημένα Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ) και απεξαρτημένων ατόμων ή ατόμων υπό απεξάρτηση, καθώς και από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), στις 8 περιφέρειες συγκλίσεις».

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • 100 ώρες προκατάρτισης σε βασικές κοινωνικές δεξιότητες που διευκολύνουν την παρακολούθηση της κατάρτισης και συμβάλουν στην κοινωνική και επαγγελματική ενσωμάτωση
  • 135 ώρες θεωρητική κατάρτιση για την απόκτηση γνώσεων σχετικών με την εκμάθηση της ειδικότητας
  • 315 ώρες πρακτική άσκηση, σε πιστοποιημένο από το ΕΚΕΠΙΣ εργαστήριο του Κέντρου μας, για να δοθεί η δυνατότητα στους καταρτιζόμενους σε συνθήκες που προσεγγίζουν τις πραγματικές να εφαρμόσουν στην πράξη τις γνώσεις που αποκτούν στη θεωρία.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι καταρτιζόμενοι μαθαίνουν να χρησιμοποιούν επαγγελματικά μηχανήματα (π.χ. κορδέλα, γωνιάστρα – τεμαχιστή). Μαθαίνουν επίσης τη χρήση τρυπανιού (τεχνική τρυπήματος ανάλογα με τον τύπο).

Οι καταρτιζόμενοι, έχοντας εκπαιδευτεί στο εν λόγω πρόγραμμα, μπορούν να ανταποκριθούν σε μία ευρεία γκάμα εργασιών, ως βοηθοί στην χρήση τόρνου, σε επαγγελματικά μηχανήματα και στην κατασκευή επίπλων πρακτικής ή διακοσμητικής φύσεως.

construction-workshop-03 construction-workshop-02 construction-workshop-01

ΚΔΑΠ – μεΑ

ΚΔΑΠ – μεΑ

Έχουν συντονιστεί, διεκπεραιωθεί και συνεχίζουν έως και σήμερα τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρίες (ΚΔΑΠ – μεΑ). Τα ΚΔΑΠμεΑ λειτουργούν πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα, ενώ διακόπτουν την λειτουργία τους κατά τις επίσημες αργίες και κατά τις αργίες λόγω εορτασμού εθνικού ή τοπικού γεγονότος. Στο Θ.Π.Κ «Η Μέριμνα», λειτουργούν: τα «ΚΔΑΠμεΑ Θ.Π.Κ. Η Μέριμνα» και «ΚΔΑΠμεΑ Χρυσοβιτσάνου» σε πρωινή (07:00 – 15:00) και απογευματινή (13:00 – 21:00) βάρδια.

Στα ΚΔΑΠμεΑ παρέχονται ψυχαγωγικές, υποστηρικτικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Πιο συγκεκριμένα, στόχος της λειτουργίας του κέντρου είναι η δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, η ανάπτυξη δεξιοτήτων, η κοινωνικοποίηση, η καλλιέργεια συνεργατικού πνεύματος, η στήριξη-συμβουλευτική ατόμων και των οικογενειών τους, η βελτίωση της ποιότητας ζωής των παιδιών / εφήβων με αναπηρίες και των οικογενειών τους, με τη συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές εξόδους και εκδρομές, εκθέσεις και παζάρια με δημιουργίες των ΑμεΑ και άλλες εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρα.

 

Η χρηματοδότηση της λειτουργίας του ΚΔΑΠμεΑ από την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. προσφέρει σημαντική βοήθεια για την λειτουργία του Κέντρου και συντελεί στην αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τα άτομα που εξυπηρετούνται.

Πρόγραμμα ΕΚΟ Γραφικών Τεχνών – Βιβλιοδεσίας

Πρόγραμμα ΕΚΟ Γραφικών Τεχνών – Βιβλιοδεσίας

Το Εξειδικευμένο Κέντρο «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» υλοποιεί προγράμματα παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών στα πλαίσια του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», Άξονας Προτεραιότητας 10, Πράξη 1: «Παρεμβάσεις υπερ ευπαθών κοινωνικά ομάδων από πιστοποιημένα Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ) και απεξαρτημένων ατόμων ή ατόμων υπό απεξάρτηση, καθώς και από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), στις 8 περιφέρειες συγκλίσεις».

 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • 100 ώρες προκατάρτισης σε βασικές κοινωνικές δεξιότητες που διευκολύνουν την παρακολούθηση της κατάρτισης και συμβάλουν στην κοινωνική και επαγγελματική ενσωμάτωση
  • 135 ώρες θεωρητική κατάρτιση για την απόκτηση γνώσεων σχετικών με την εκμάθηση της ειδικότητας
  • 315 ώρες πρακτική άσκηση, σε πιστοποιημένο από το ΕΚΕΠΙΣ εργαστήριο του Κέντρου μας, για να δοθεί η δυνατότητα στους καταρτιζόμενους σε συνθήκες που προσεγγίζουν τις πραγματικές να εφαρμόσουν στην πράξη τις γνώσεις που αποκτούν στη θεωρία.

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι καταρτιζόμενοι μαθαίνουν τη διαδικασία αναπαραγωγής αντιτύπων κειμένου, καθώς και τη διαδικασία παραγωγής του εντύπου (προεκτύπωση, εκτύπωση, βιβλιοδεσία). Μαθαίνουν επίσης τον χειρισμό μηχανών: θερμοκόλληση, σπιράλ, πλαστικοποίηση.

Οι καταρτιζόμενοι, έχοντας εκπαιδευτεί στο εν λόγω πρόγραμμα, μπορούν να ανταποκριθούν σε μία ευρεία γκάμα εργασιών, ως βοηθοί στο ράψιμο βιβλίου, καθώς και στην χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (κείμενο, σχέδιο, εκτύπωση, αναπαραγωγή).

 

book-bindind-workshop-02 book-bindind-workshop-05 book-bindind-workshop-04

Πρόγραμμα ΕΚΟ Κηπουρικής – Ανθοκομίας

Πρόγραμμα ΕΚΟ Κηπουρικής – Ανθοκομίας

Το Εξειδικευμένο Κέντρο «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» υλοποιεί προγράμματα παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών στα πλαίσια του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», Άξονας Προτεραιότητας 10, Πράξη 1: «Παρεμβάσεις υπερ ευπαθών κοινωνικά ομάδων από πιστοποιημένα Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ) και απεξαρτημένων ατόμων ή ατόμων υπό απεξάρτηση, καθώς και από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), στις 8 περιφέρειες συγκλίσεις».

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • 100 ώρες προκατάρτισης σε βασικές κοινωνικές δεξιότητες που διευκολύνουν την παρακολούθηση της κατάρτισης και συμβάλουν στην κοινωνική και επαγγελματική ενσωμάτωση
  • 135 ώρες θεωρητική κατάρτιση για την απόκτηση γνώσεων σχετικών με την εκμάθηση της ειδικότητας
  • 315 ώρες πρακτική άσκηση, σε πιστοποιημένο από το ΕΚΕΠΙΣ εργαστήριο του Κέντρου μας, για να δοθεί η δυνατότητα στους καταρτιζόμενους σε συνθήκες που προσεγγίζουν τις πραγματικές να εφαρμόσουν στην πράξη τις γνώσεις που αποκτούν στη θεωρία

Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι καταρτιζόμενοι μαθαίνουν για τις ανάγκες και τους τρόπους συντήρησης φυτών, για τα λιπάσματα και τα φάρμακα στη θρέψη και φυτοπροστασία. Μαθαίνουν, επίσης, για τα είδη φυτών, την καλλιέργεια στο λαχανόκηπο και την εγκατάσταση – συντήρηση χλοοτάπητα.

Οι καταρτιζόμενοι, έχοντας εκπαιδευτεί στο εν λόγω πρόγραμμα, μπορούν να ανταποκριθούν σε μία ευρεία γκάμα εργασιών, ως βοηθοί στη χρήση γεωργικών εργαλείων και μηχανημάτων, καθώς και στη συντήρηση διακοσμητικού φράχτη (μπορντούρα).

gardening-workshop-05 gardening-workshop-04 gardening-workshop-02

Δημιουργία Μουσικού Εργαστηρίου

Δημιουργία Μουσικού Εργαστηρίου

Δημιουργήθηκε και λειτουργεί ένα σύγχρονο μουσικό εργαστήριο, με στόχο την εκπαίδευση – ανάδειξη ενός ανεξάρτητου και αυτοδύναμου μουσικού συνόλου που απαρτίζεται από άτομα με νοητική υστέρηση, που εκπαιδεύονται στη ΜΕΡΙΜΝΑ. Απώτερος σκοπός είναι τόσο η αποκόμιση όλων των θετικών ωφελειών της ενασχόλησης των ΑμεΑ με τη μουσική όσο και η ανάδειξη, στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, του θεραπευτικού ρόλου της μουσικής στα ΑμεΑ. Το πρόγραμμα του εργαστηρίου περιλαμβάνει χορωδιακό τραγούδι, διδασκαλία οργάνου, ορχηστρικό σύνολο, σύνολο κρουστών, μουσική ακρόαση, μουσικοθεραπεία, επιμορφωτικές εξόδους σε ωδεία και κατασκευή απλών αυτοσχέδιων μουσικών οργάνων.

Το έργο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το  Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.